fbpx

Những quy định mới nhất về điều kiện tách thửa tại Quảng Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký Quyết định số 15/2020/QĐ- UBND về việc ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và điều kiện tối thiểu được tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

điều kiện tách thửa
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký Quyết định số 15/2020/QĐ- UBND về việc ban hành Quy định mới về điều kiện tách thửa

Theo đó, phân định về khu vực để áp dụng hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất trên địa bàn tỉnh được được phân làm 3 khu vực.

Cụ thể, khu vực 1 gồm các phường thuộc thành phố Hội An, Tam Kỳ; phường Vĩnh Điện thuộc thị xã Điện Bàn; nội thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phú Ninh; các thửa đất có mặt tiếp giáp với trục giao thông chính liên xã, huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ hoặc các thửa đất có mặt tiếp giáp với các trục giao thông chính đi vào các khu thương mại, khu du lịch, khu, cụm công nghiệp, làng nghề đã được hình thành thuộc các huyện, thị xã, thành phố nêu trên.

Khu vực 2 gồm các xã, phường còn lại thuộc thị xã Điện Bàn; các thị trấn hoặc phường được thành lập hoặc sáp nhập từ sau ngày 1/6/2015 (trừ khu vực nội thị thị trấn Tân An (cũ) trước khi xác nhập để thành lập thị trấn Tân Bình (mới) của huyện Hiệp Đức) trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, khu vực 2 còn bao gồm các khu vực nội thị trấn các huyện Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang và Đông Giang; trung tâm huyện lỵ Nông Sơn, Nam Trà My và Tây Giang; các xã và các khu vực ngoại thị trấn thuộc các huyện, thành phố gồm Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, Hội An, Tam Kỳ, Phú Ninh (trừ xã Tam Lãnh); khu vực ngoại thị trấn thuộc các huyện Tiên Phước, Hiệp Đức.

Khu vực 3 gồm các xã và khu vực ngoại thị trấn còn lại trừ khu vực 1 và khu vực 2.

Diện tích hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở phân chia theo khu vực 1 không quá 200 m2, khu vực 2 không quá 300 m2 và khu vực 3 không quá 400 m2.

Đối với diện tích, kích thước tổi đối với thửa đất ở được hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo chiều rộng mặt tiền từ 4 mét trở lên; trường hợp thửa đất có chiều rộng mặt tiền trên 4 mét thì chiều sâu phải đảm bảo từ 5 mét trở lên (sau khi trừ lộ giới hoặc các công trình có hành lang bảo vệ) phải đảm bảo các điều kiện.

Cụ thể, đối với khu vực 1, diện tích tối thiểu là 40 m2; khu vực 2 có diện tích tối thiểu là 50 m2; khu vực 3 có diện tích tối thiểu là 60 m2.

Chat Facebook
Gọi điện ngay